66 Biển báo cấm CẦN NHỚ tránh để bị PHẠT VẠ do thiếu hiểu biết

biển báo cấm
3/5 - (1 bình chọn)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định các loại biển báo hiệu đường bộ. Trong đó có nhóm biển báo cấm biểu thị những điều cấm đối với người phương tiện tham gia giao thông, yêu cầu không được vi phạm. Các biển báo cấm dưới đây sẽ được Picar giải thích chi tiết hơn để quý đọc giả có thể hiểu và dễ dàng ghi nhớ, áp dụng trong thực tế.

biển báo cấm

 

Đặc điểm biển báo cấm được quy định chung hiện nay

Hiện nay dựa theo QCVN 41:2019/BGTVT, có tổng cộng 66 loại biển báo cấm. Đặc điểm nhận diện chung của nhóm biển báo cấm là thường có dạng hình tròn kết hợp viền đỏ, nền trắng. Trên nền sẽ có hình vẽ, chữ số hoặc chữ viết được tô màu đen thể hiện cụ thể nội dung bị cấm.

Các loại biển báo cấm nên ghi nhớ

Biển báo Ý nghĩa
Biển số P.101 “Đường cấm” Dùng để báo đường cấm đối với các loại phương tiện đi lại cho cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên dựa theo quy định.
Biển số P.102 “Biển báo cấm đi ngược chiều” Biển báo cấm đi ngược chiều dùng báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ xe ưu tiên theo quy định; người đi bộ được phép đi trên vỉa hè và lề đường.
Biển số P.103a “Cấm xe ô tô” Dùng báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe được ưu tiên dựa theo quy định.
Biển số P.103b “Cấm xe ô tô rẽ phải” Dùng báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe được ưu tiên dựa theo quy định.
Biển số P.103c “Cấm xe ô tô rẽ trái” Dùng báo đường cấm xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và xe được ưu tiên dựa theo quy định.
Biển số P.104 “Biển báo cấm xe gắn máy” Dùng báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe được ưu tiên dựa trên quy định.

Biển không có giá trị cấm người dắt xe máy.

Biển số P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy” Dùng báo đường cấm các loại xe cơ giới, xe máy đi qua trừ xe được ưu tiên dựa trên quy định.
Biển số P.106a “Cấm xe ô tô tải” Biển báo cấm xe tải dùng báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ xe được ưu tiên dựa trên quy định.

Biển có hiệu lực cấm cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Biển số P.106b “Cấm xe ô tô tải” Dùng để báo đường cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) lớn hơn giá trị nhất định.
Biển số P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm” Dùng để báo đường cấm xe chở hàng nguy hiểm.
Biển số P.107 “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải” Dùng để báo đường cấm xe ô tô chở khách, các loại xe ô tô tải kể cả loại máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua trừ xe được ưu tiên dựa theo quy định.
Biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách” Dùng báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ xe ưu tiên theo quy định.
Biển số P.107b “Cấm xe ô tô taxi” Dùng báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại.
Biển số P.108 “Cấm xe kéo rơ-moóc” Dùng báo đường cấm xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ ô tô sơ-mi-rơ-moóc và xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.
Biển số P.108a “Cấm xe sơ-mi rơ-moóc” Dùng để báo đường cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.
Biển số P.109 “Cấm máy kéo” Dùng báo đường cấm xe máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích.
Biển số P.110a “Biển báo cấm xe đạp” Dùng báo đường cấm xe đạp đi qua.

Biển không có giá trị cấm người dắt xe đạp.

Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ” Dùng báo đường cấm xe đạp thồ đi qua.

Biển này không cấm người dắt xe thồ đi qua..

Biển số P.111a “Cấm xe gắn máy” Dùng báo đường cấm xe gắn máy đi qua.

Biển không có giá trị đối với xe đạp.

Biển số P.111b “Cấm xe ba bánh loại có động cơ” Dùng báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ: xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy,….
Biển số P.111c “Cấm xe ba bánh loại có động cơ”
Biển số P.111d “Cấm xe ba bánh loại không có động cơ” Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ: xe xích lô, xe lôi đạp,…
Biển số P.112 “Biển báo cấm người đi bộ” Biển báo cấm người đi bộ dùng để báo đường cấm người đi bộ.
Biển số P.113 “Cấm xe người kéo, đẩy” Dùng để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo hoặc đẩy đi qua.

Biển không có giá trị cấm xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

Biển số P.114 “Cấm xe súc vật kéo” Dùng báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hay hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng được đi qua.
Biển số P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe” Dùng báo đường cấm xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên theo quy định, có tổng trọng tải xe (trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển được đi qua.
Biển số P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe” Dùng báo đường cấm xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên theo quy định, có tổng trọng tải xe (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển được đi qua.
Biển số P.117 “Hạn chế chiều cao” Dùng báo hạn chế chiều cao xe.

Biển có hiệu lực cấm xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển được đi qua, kể cả xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang xe” Dùng báo hạn chế chiều ngang xe.

Biển có hiệu lực cấm xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển được đi qua.

Biển số P.119 “Hạn chế chiều dài xe” Dùng báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển được đi qua.
Biển số P.120 “Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc” Dùng báo đường cấm xe cơ giới kéo theo mooc kể cả ô tô sơ-mi-rơ-moóc và xe được ưu tiên kéo moóc theo luật nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển báo được đi qua.
Biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” Dùng để báo xe ô tô phải đi cách nhau khoảng tối thiểu.
Biển số P.123a “Biển báo cấm rẽ trái” Biển báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở vị trí đường giao nhau; Lưu ý biển không cấm quay đầu xe.

Biển có hiệu lực cấm loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái trừ xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.123b “Biển báo cấm rẽ phải” Báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở vị trí đường giao nhau; Lưu ý biển không cấm quay đầu xe.

Biển có hiệu lực cấm xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía phải trừ xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.124a “Biển báo cấm quay đầu xe” Biển báo cấm dùng để báo cấm xe quay đầu (theo kiểu chữ); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe;  Lưu ý biển không cấm rẽ trái hoặc phải.

Biển có hiệu lực cấm xe (cơ giới và thô sơ) trừ xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.124b “Cấm quay đầu xe” Biển báo cấm dùng báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu chữ U); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu; Lưu ý biển không cấm rẽ trái hoặc phải.

Biển có hiệu lực cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh trừ xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe” Biển báo cấm dùng để báo cấm xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu.
Biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe” Biển báo cấm dùng để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu.
Biển số P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe” Biển báo cấm dùng để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu.
Biển số P.124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe” Biển báo cấm dùng báo cấm xe ô tô rẽ phải đồng thời cấm quay đầu.
Biển số P.125 “Biển báo cấm vượt” Biển báo cấm dùng để báo cấm xe cơ giới vượt nhau.

Biển có hiệu lực cấm tất cả loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định). Luu ý được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển số P.126 “Cấm xe ô tô tải vượt” Biển báo cấm dùng báo cấm ô tô tải vượt xe cơ giới khác; biển không cấm xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.

Biển có hiệu lực cấm ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg kể cả xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Lưu ý được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” Biển báo cấm dùng báo tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới chạy.

Biển có hiệu lực cấm xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ xe được ưu tiên dựa theo quy định.

Biển số P.127a “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm” Dùng quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho phương tiện.
Biển số P.127b “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường” Biển báo cấm dùng quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường.
Biển số P.127c “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường” Biển báo cấm dùng quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường.
 

Biển số DP.127 “Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép”

Dùng báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép.
Biển số P.128 “Cấm sử dụng còi” Biển báo cấm dùng báo cấm các loại xe sử dụng còi.
Biển số P.129 “Kiểm tra” Dùng báo nơi đặt trạm kiểm tra; các phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.
Biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe” Biển báo cấm dừng xe đồng thời cũng là biển báo cấm đỗ xe.

Biển có hiệu lực cấm xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ xe được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.131a “Cấm đỗ xe” Biển báo cấm đỗ xe trừ xe ưu tiên theo quy định.

Biển có hiệu lực cấm xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.

Biển số P.131b “Cấm đỗ xe” Biển báo cấm dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ xe được ưu tiên dựa theo quy định

Biển có hiệu lực cấm xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào ngày lẻ.

Biển số P.131c  “Cấm đỗ xe” Biển báo cấm dùng báo nơi cấm đỗ xe trừ xe được ưu tiên theo quy định

Biển có hiệu lực cấm loại xe cơ giới đỗ phía đường có đặt biển vào ngày chẵn.

Biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp” Biển báo cấm dùng để báo xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được ưu tiên phải nhường đường cho các xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.

 

Biển số DP.133 “Hết cấm vượt” Biển báo cấm dùng báo hết đoạn đường cấm vượt.
Biển số DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép” Biển báo cấm dùng báo hết đoạn đường tốc độ tối đa.
Biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” Biển báo cấm dùng báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.
Biển số P.136 “Cấm đi thẳng” Đường ở phía trước cấm tất cả xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng.
Biển số P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải” Các ngả đường phía trước cấm tất cả xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) rẽ trái hay rẽ phải.
Biển số P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái” Biển báo cấm biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ trái.
Biển số P.139 “Cấm đi thẳng, rẽ phải” Biển báo cấm biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ phải.
Biển số P.140 “Biển báo cấm xe công nông và các loại xe tương tự” Biển báo cấm dùng để báo đường cấm xe công nông.

>> Các biển báo NGUY HIỂM CẦN NHỚ 2021 kèm MẸO để nằm lòng cho các bác tài khi tham gia lưu thông.

Các loại biển báo cấm
Các loại biển báo cấm

>>> Trên đây là những hình ảnh cụ thể cũng như là tên gọi và giải thích đi kèm để người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường có thể dễ dàng ghi nhớ và chấp hành về các loại biển báo cấm. Những thông tin do Picar tổng hợp và đúc kết được theo cách rất dễ ghi nhớ. Picar – Trang tìm kiếm thông tin và đặc biệt là giá xe ônhanh chóng, chính xác nhất! Giúp bạn mua được “con xe chiến” với mức giá tốt hơn thị trường rất nhiều!

Thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PICAR VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Phòng 5.09, Lầu 5, Toà nhà ST Moritz, Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
  • Holine: 028.73.091096
  • Webiste: www.picar.vn
  • CSKH: cskh@picar.vn