A-Z Về bảo hiểm xe ô tô [Bắt buộc, thân vỏ oto, giá..] 2022

Bảo hiểm xe ô tô có hai loại chính là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Giá bảo hiểm xe ô tô phụ thuộc vào loại hình đăng ký và số chỗ trên xe,..
Bảo hiểm xe ô tô
Bảo hiểm xe ô tô

Khi mua càng nhiều bảo hiểm xe ô tô điều chắc chắn là bạn và chiếc xe sẽ được đảm bảo nhiều hơn nếu có sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên các loại bảo hiểm xe ô tô hiện nay khá đa dạng, tùy thuộc vào tình hình tài chính, mục đích sử dụng xe,….các điều kiện khác để quyết định nên mua bảo hiểm xe oto nào và mua bao nhiêu thì mới cơ bản là đủ cho chủ sử dụng để được bảo vệ quyền lợi. Picar sẽ giới thiệu cơ bản bảo hiểm xe ô tô gồm những loại nào cũng như đâu là loại bảo hiểm oto bắt buộc phải mua khi sở hữu xe.

Bảo hiểm xe ô tô
Bảo hiểm xe ô tô

Các loại bảo hiểm xe ô tô

Các loại bảo hiểm xe ô tô gồm: Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Bắt buộc; Bảo hiểm vật chất xe ô tô (hay bảo hiểm thân vỏ ô tô); Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa; Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe; Bảo hiểm ô tô hai chiều.

Các loại bảo hiểm xe ô tô
Các loại bảo hiểm xe ô tô

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Bắt buộc

Theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc (TNDS) là bảo hiểm quy định tối thiểu bắt buộc yêu cầu cá nhân/doanh nghiệp sở hữu xe cơ giới phải mua nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, bảo vệ tài chính cho chủ xe trước rủi ro bất ngờ.

Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

– Thiệt hại ngoài hợp đồng. Cụ thể các thiệt hại do xe cơ giới gây ra về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba.

– Thiệt hại do xe cơ giới gây ra về thân thể và tính mạng hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách.

– Chỉ áp dụng cho tai nạn xe cơ giới xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

– Đối với thiệt hại người: 100 triệu đồng/1 người/1 tai nạn;

– Đối với thiệt hại tài sản: 50 triệu đồng/1 tai nạn.

Bảng giá bảo hiểm bắt buộc ô tô

Giá bảo hiểm bắt buộc xe ô tô tùy theo số chỗ xe ô tô và loại hình đăng ký xe ô tô đăng ký hoạt động là cá nhân hay kinh doanh mà có mức giá từ 437.000 đồng – trên dưới 5.000.000 đồng.

Bảng giá bảo hiểm bắt buộc ô tô
Bảng giá bảo hiểm bắt buộc ô tô
TT Loại xe Phí bảo hiểm (đồng)
IV Xe ô tô không kinh doanh vận tải  
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 437.000
2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794.000
3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1.270.000
4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1.825.000
5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) 437.000
V Xe ô tô kinh doanh vận tải  
1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 756.000
2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 929.000
3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 1.080.000
4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 1.253.000
5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 1.404.000
6 10 chỗ ngồi theo đăng ký 1.512.000
7 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1.656.000
8 12 chỗ ngồi theo đăng ký 1.822.000
9 13 chỗ ngồi theo đăng ký 2.049.000
10 14 chỗ ngồi theo đăng ký 2.221.000
11 15 chỗ ngồi theo đăng ký 2.394.000
12 16 chỗ ngồi theo đăng ký 3.054.000
13 17 chỗ ngồi theo đăng ký 2.718.000
14 18 chỗ ngồi theo đăng ký 2.869.000
15 19 chỗ ngồi theo đăng ký 3.041.000
16 20 chỗ ngồi theo đăng ký 3.191.000
17 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3.364.000
18 22 chỗ ngồi theo đăng ký 3.515.000
19 23 chỗ ngồi theo đăng ký 3.688.000
20 24 chỗ ngồi theo đăng ký 4.632.000
21 25 chỗ ngồi theo đăng ký 4.813.000
22 Trên 25 chỗ ngồi [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)]
23 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) 933.000
VI Xe ô tô chở hàng (bảo hiểm xe tải)  
1 Dưới 3 tấn 853.000
2 Từ 3 đến 8 tấn 1.660.000
3 Trên 8 đến 15 tấn 2.746.000
4 Trên 15 tấn 3.200.000

Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe

Bảo hiểm xe ô tô khi bị tai nạn là loại bảo hiểm tự nguyện dành cho lái xe, phụ xe và những người ngồi trên xe khi tham gia giao thông không may bị tai nạn.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô (hay bảo hiểm thân vỏ ô tô) là loại hình bảo hiểm ô tô tự nguyện. Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô sẽ đảm bảo chủ xe được bồi thường thiệt hại vật chất xe do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát trong những trường hợp cụ thể được quy định.

Bảo hiểm thân vỏ ô tô
Bảo hiểm thân vỏ ô tô

Kinh nghiệm mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ xe oto sẽ được áp dụng trong các trường hợp xác đáng sau:

 • Đâm va, lật, đổ, rơi;
 • Hoả hoạn, cháy, nổ;
 • Tai họa bất khả kháng thiên nhiên gây ra;
 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe;
 • Các rủi ro ngẫu nhiên khác;
 • Thiệt hại về thân thể với lái xe và người chở trên xe.

Giá bảo hiểm thân vỏ ô tô

Giá mua bảo hiểm thân vỏ ô tô cụ thể được tính theo tỷ lệ % phí bảo hiểm X giá trị xuất hóa đơn xe. Trong đó phí dao động từ 1.4% đến 2.0% giá trị xe. Cụ thể giá mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô (giá mua xe 500 triệu, bảo hiểm 1.55) sẽ là 7.500.000 đồng ((1.5*500.000.000)/100).

>>> Giá học bằng lái xe B2 update mới nhất

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự oto tự nguyện

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô tự nguyện là loại bảo hiểm không bắt buộc áp dụng riêng về người và tài sản khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong phạm vi: Thiệt hại ngoài hợp đồng về tính mạng, thân thể, tài sản với bên thứ ba do xe cơ giới gây; Thiệt hại về tính mạng, tài sản hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe cơ giới gây.

Quyền lợi bảo hiểm tự nguyện xe ô tô dân sự

Trong trường hợp tổn thất thuộc phạm vi mà chủ xe bồi thường cho nạn nhân vượt quá trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc, công ty bảo hiểm bồi thường phần vượt mức:

 • Về người: Chủ xe bồi hoàn cho chi phí thực tế nhằm khắc phục hậu quả với bên thứ 3 quá mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới.
 • Về tài sản: Sau khi bảo hiểm bắt buộc chi trả hết trách nhiệm, công ty bảo hiểm chi trả phần chênh lệch tiền chủ xe bồi thường cho người thiệt hại trên tiền mà chủ xe tham gia bảo hiểm;

Trong mọi trường hợp, tiền bảo hiểm xe ô tô không quá mức giới hạn trách nhiệm tham gia.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa là trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển chủ xe với chủ hàng. Trong các loại bảo hiểm ô tô thì đây là loại bảo hiểm hầu như chỉ sử cho một nhóm đối tượng nhất định khi vận chuyển hàng hóa.

Phạm vi bảo hiểm

Những thiệt hại hàng hóa do tai nạn nguyên nhân xác định do lỗi chủ xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Quyền lợi bảo hiểm:

Chi phí bồi thường thực tế hợp lý của chủ xe đối với hàng hóa chủ hàng theo quy định Bộ luật dân sự khi xe bị tai nạn, chủ xe phải bồi thường chủ hàng tiền bồi thường bao gồm mục sau:

 • Chi phí ngừa giảm nhẹ tổn thất;
 • Chi phí bảo quản, lưu kho, lưu bãi hàng hoá hậu quả tai nạn;
 • Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm công ty;
 • Giá trị hàng hóa tổn thất;
 • Tổng số chi phí trên không vượt trách nhiệm bảo hiểm hàng hoá chuyên chở.

Bảo hiểm ô tô hai chiều

Bảo hiểm ô tô hai chiều là loại hình bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô ( Bồi thường cho người thứ ba và tài sản người thứ ba); Bảo hiểm vật chất ôtô ( Bồi thường chính chiếc xe).

Kinh nghiệm mua bảo hiểm xe ô tô

Xe ô tô mới mua bảo hiểm nào

Đầu tiên, cần mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, là loại hình bắt buộc chủ xe khi tham gia giao thông phải mua.

Bên cạnh đó, có thể mua thêm bảo hiểm vật chất để đảm bảo an toàn chiếc xe khi không may xảy ra tai nạn (Ví dụ: Bạn mới mua xe mình giá trị 1 tỷ đồng thì với một mức chi phí khoảng 14 triệu đồng tiền bảo hiểm ban đầu bạn mua, bảo hiểm sẽ giúp bạn chia sẻ rủi ro).

Bảo hiểm bắt buộc xe ôtô 7 chỗ

Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 7 chỗ đối với xe ô tô đăng ký không kinh doanh là 873.400 đồng còn đối với xe ô tô đăng ký  kinh doanh: 1.188.000 đồng.

Bảo hiểm bắt buộc ô tô 5 chỗ

Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 5 chỗ với xe ô tô đăng ký không kinh doanh là 480.700 đồng còn đối với xe ô tô đăng ký  kinh doanh là 831.600 đồng.

Giá bảo hiểm xe ô tô 4 chỗ

Giá bảo hiểm xe ô tô 4 chỗ với xe ô tô đăng ký không kinh doanh là 480.700 đồng còn đối với xe ô tô đăng ký  kinh doanh là 831.600 đồng. 

Các loại bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Các loại bảo hiểm xe ô tô bắt buộc hiện nay là Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Bắt buộc. Đây là loại bảo hiểm tối thiểu bắt buộc chủ xe phải mua giá phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và số chỗ xe.

>>> TẤT TẦN TẬT về học bằng lái xe B1 theo luật mới nhất

Kinh nghiệm mua bảo hiểm xe ô tô
Kinh nghiệm mua bảo hiểm xe ô tô

>>> Bảo hiểm xe ô tô tại Việt Nam khá đa dạng loại để chủ sở hữu xe có thể lựa chọn mua sao cho giá phù hợp tài chính và đảm bảo an toàn khi có thiệt hại không mong muốn do tai nạn gây ra. Trong các loại bảo hiểm ô tô thì bảo hiểm thân vỏ ô tô có vẻ được nhiều người quan tâm nhất. Khách hàng có nhu cầu được tư vấn mua bảo hiểm ô tô giá rẻ, dịch vụ đảm bảo có thể liên hệ Picar để được tư vấn cụ thể và sớm nhất. Picar là chuyên trang thông tin về ô tô nói chung và giá xe ô tô các loại hiện nay trên thị trường, bạn đọc hoàn toàn có thể tin tưởng và giao mọi trách nhiệm cho Picar đảm nhận để có được dịch vụ 5 sao nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

4/5 - (1 bình chọn)